ZABORAVILI STE VAŠE PRISTUPNE PODATKE?

PROTOK MATERIJALA

Kompletna skladišna logistika

Pošto smo upoznati s činjenicom da ne postoje standardna skladišta, na umu su nam uvijek Vaši individualni zahtjevi kada je riječ o protoku materijala i sustavima logistike. Kod nas nećete dobiti pojedinačne segmente, već kompleksan i individualan finalni proizvod, načinjen i izručen po Vašim zahtjevima i potrebama.

Činjenica da pri izradi toga sustava preuzimamo odgovornost, Vama svakako ide u prilog jer iskustvo koje smo desetljećima stjecali, kao i naši pouzdani suradnici čine nas partnerima s kojima se sve može bez problema realizirati:

  • planiranje
  • obveze
  • simulacija
  • vođenje i realizacija projekata


Naši stručnjaci rado će Vas informirati o svim detaljima!

Sustav upravljanja protokom materijala - MMS

MMS Vam jamči vidljivo povećanje radnih učinaka uz znatno reducirane troškove i sa udjelom pogrešaka koja ima tendenciju prema nuli. Radite sa znatno manjim troškovima rukovođenja, i ipak imate pregled nad mnogobrojnim tekućim situacijama.

Samo Vam STILL dostavlja vozila sa terminalima, dodatnim komponentama hardvera, kao i sa softverom koji je odlično usklađen sa Vašim radni tokovima i zahtijevima.

Daljnji zahtjevi koje smo uspjeli uspješno realizirati su nadgledanje i praćenje većine funkcija i troškova.

FleetManager™

Samo onaj tko ima savršen i sveobuhvatan pregled nad trenutačnim događanjima, može raditi sa sa pogledom usmjerenim ka budućnosti, što često naime i nije tako jednostavan posao! Stoga Vam STILL sa svojim FleetManager-om nudi informacijski sustav, posebno razvijen za viličare, koji Vam omogućava još efikasniju i svrsishodniju uporabu Vaših viličara. Olakšajte postizanje uspjeha pri izvršenju zadataka sa STILL-ovim FleetManager-om.

 

Sustav za upravljanje flotom

Sustav za upravljanje flotom je suvremeno, uspješno i djelotvorno planiranje, upravljanje, nadziranje nad flotama viličara. Vaša velika prednost: najveća djelotvornost troškova, znatno smanjeni troškovi uprave i sveobuhvatno korištenje STILL-ove "Know - how" tehnike.

Jedna od mogućnosti koje pružamo je, npr. prodaja Vašeg trenutačnog voznog parka STILL-u i korištenje u nepromijenjenom, ali tehnički moderniziranom obliku, na temelju iste (mjesečne) rate. Ili da mi preuzimamo i optimirati Vašu kompletnu flotu viličara. Individualno načinjen plan izmjene konkretno ukazuje na to koja su vozila s ekonomskog gledišta suvišna, odnosno koje je potrebno odmah zamijeniti ili koja bi trebala ostati u uporabi.

 

NA VRH