ZABORAVILI STE VAŠE PRISTUPNE PODATKE?

ŠTO JE DOBRO ZNATI O VILIČARIMA?

Vječna dilema svakog poduzetnika koji ima potrebu za logistikom i unutarnjim transportom je da li će se, i za koje vrijeme, isplatiti investicija zamjene starih viličara.

Budući da je Autokuća Gašparić tvrtka koja se u posljednjih petnaestak godina profilirala kao specijalist u logistici i transportu, a od 2011. godine ekskluzivni je zastupnik i distributer STILL viličara za Hrvatsku i BiH, odlučili smo odgovore na ta i neka druga pitanja potražiti kod njih.

Mijenajujući stare, manje efikasne viličare u pravo vrijeme, možete smanjiti troškove održavanja, povećati produktivnost i najvažnije od toga, uštedjeti novac i ubrzati povrat investicije. Kao rezultat toga, vaš profit će se povećati.

U ekonomskoj krizi postoji tendencija da se odgađa kupnja nove opreme što može biti skupa pogreška.

Kada flota viličara nije održavana na odgovarajući način i/ili se ne koristi učinkovito povećava se vrijeme zastoja a rezulatat je pad produktivnosti, a samim time vi završavate trošeći novce kada bi ih ustvari trebali zarađivati.

Konačni ishod je veliko ulaganje u zastarjele, ne efikasne strojeve i vrlo skupe gledano iz ekonomskog aspekta. Samim time nameće se pitanje kada se odlučiti za veću zamjenu viličara.

Kompanije vrlo često drže viličare u vlasništvu daleko duži niz godina nego što bi trebale.

Mnogo se novca troši na održavanje starijih viličara, a i plaćaju se skriveni troškovi zbog zastoja i pada produktivnosti.

Procjenjuje se da samo 20 posto ukupnog troška korištenja viličara otpada na njegovu nabavnu cijenu. Preostalih čak 80 posto troškova odlazi na održavanje, operatera i trošak goriva.

Stariji viličari sa visokim brojem radnih sati imaju veće troškove po satu rada viličara, a i pad efikasnosti.

Neki se viličari mogu koristiti deset i više godina ali tada više nisu ekonomski isplativi.

Svaki viličar ima točku ekonomske isplativosti i nakon određenog vremena troškovi održavanja su veći od troška nabavke novog viličara. Sve to naravno ovisi o tipu viličara, načinu eksplatacije i ostalim čimbenicima koji utječu na stanje viličara.

Viličari s motorom na unutarnje izgaranje postaju skupi za korištenje i održavanje na otprilike
10 000 sati rada.

Ukoliko se ne planira obnavljanje flote viličara povećava se mogućnost zastoja i povećanja troškova održavanja.

Vrijeme trajanja viličara može biti duže ili kraće, a ono je ovisno o nekoliko faktora:

- tipu viličara i godini proizvodnje
- težini aplikacije u kojoj radi
- o broju sati rada
- o tipu i učestalosti održavanja

Generalno gledajući, viličari na električni pogon imaju duži vijek trajanja do točke ekonomske isplativosti nego viličari s motorom na unutarnje izgaranje. Istinitost tvrdnje proizlazi iz činjenice da električni viličari imaju daleko manje pokretnih komponenti od dizelskih ili plinskih viličara. Sama aplikacija itekako utječe na ekonomski životni vijek viličara. Izloženost ekstremnim temperaturama, koroziji, rad u više smjena može ubrzati potrebu zamjene.

Ako se vaši viličari održavaju prema programiranom planu trajat će duže i biti će efikasniji za razliku od od onih koji se popravljaju samo kad se pojavi kvar.

Vrlo je važno da i operateri provjeravaju vitalne funkcije i tekućine prije početka svake smjene. To može produžiti ekonomski životni vijek viličara za 1000 do 2000 r/h.

TIP VILIČARA APLIKACIJA KORIŠTENJE/GODIŠNJE POTREBNA ZAMJENA
Električni Laka Manje od 2000 r/h 14 000 r/h ili 7 godina
Električni Laka Više od 2000 r/h 14 000 r/h ili 6 godina
Električni Teška Manje od 2000 r/h 12 000 r/h ili 6 godina
Električni Teška Više od 2000 r/h 12 000 r/h ili 5 godina
Un. izgaranje Laka Manje od 2000 r/h 11 000 r/h ili 6 godina
Un. izgaranje Laka Više od 2000 r/h 11 000 r/h ili 5 godina
Un. izgaranje Teška Manje od 2000 r/h 10 000 r/h ili 5 godina
Un. izgaranje Teška Više od 2000 r/h 10 000 r/h ili 4 godina

 

Ključna komponenta u upravljanju flotama viličara je planirana strategija zamjene strojeva.

Kao pravilo možemo uzeti da je ekonomski životni vijek viličara od 10 000 do 12 000 radnih sati. Pri tome treba ponovo naglasiti da navedeni broj radnih sati ili godina ovisi prvenstveno o načinu održavanja, uvjetima rada i tipu opreme.

NA VRH