ZABORAVILI STE VAŠE PRISTUPNE PODATKE?

ŠTO JE DOBRO ZNATI O BATERIJAMA

Sam pojam trakcijske baterije koristi se za baterije koje se koriste kao konstantan izvor energije u radu nekog uređaja (u ovom slučaju viličara). Za razliku od starter-baterija (akumulatora), one imaju funkciju pogonjenja uređaja i svih pratećih potrošača tijekom rada. Baterije je moguće podijeliti prema nazivnom naponu i izvedbi. Svaka baterija sastoji se od "kutije" u koju je smješten odgovarajući broj članaka. Nazivni napon svakog članka je 2V, a budući da su se....

NA VRH